HTML

peter-cs

Ez a blog valláskritikával, társadalomfilozófiával foglalkozik ateista-szabadgondolkodó és minden kettős mércét elutasító szemszögből.
Ajánlott böngésző:
Legjobban megtekinthető Mozilla Firefoxszal!
Mozilla Firefox
= - = - =
- = - = -
= - = - =
- = - = -
= - = - =

Utolsó kommentek

Naptár

szeptember 2017
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

A jövő társadalma

2007.10.11. 10:53 Peter_Cs

A jövő társadalma teljesen szabad, nyitott, az egyes ember számára a leghatékonyabb lesz. Ateista lesz természetesen ez a társadalom, a szellemisége a józan észen és a logikán alapszik. A vallás történelemmé válik, a templomok pedig az irracionalitás múzeumává válnak. Persze számukra érthetetlen lesz, hogy voltak korok, mikor az emberek kisebb-nagyobb része vallásos volt, az is érthetetlen lesz számukra, hogy ezen emberek lemondtak a jóról csak a vallás kedvéért. Az államok csak formálissá válnak, gyakorlatilag mindenki a világ azon részébe mehet és ott élhet, ahova és ahol csak akar, a vízum és a határellenőrzés politikatörténetté válik, úgymint az egymás ellen versengő és hadakozó nemzetállamok. Világpolgár lesz a jövő embere. A jövő társadalmát az ésszerűség jellemzi, a nők és a férfiak teljesen egyenlőek, elhelyezkedésüket, érvényesülésüket, életvitelüket csak a képességeik befolyásolják, a társadalmi nemek hátrányos megkülönböztetése - az i. sz. 2005-ig nagyobbrészt nők - is politikatörténet lesz csupán. Az egymás ellen versengés helyett az együttműködés változatos formáit választják, mivel a nők együttműködési képessége nagyobb a férfiakénál, a férfiak is egészségtudatosabbá válva megszabadulnak a macho attitűdjeiktől, a társadalom vezetése is legnagyobbrészt nőkből áll. Státuszszimbólumok hajkurászása helyett az emberek saját belső indíttatású szükségleteiket elégítik ki: csak azt fogyasztanak, amire valóban szükségük van. Olyan, mint divat, egyenruha megszűnik. A vagyoni helyzet - ami az igen széles középrétegnek köszönhetően nincsenek éles különbségek - nem meghatározó az emberek bárminemű kapcsolatában. Mivel ez a társadalom a szabad, független egyének együttműködésre épít, mindenki felvállalja önmagát, a hazugság embertelenségnek és célszerűtlenségnek számít. Erkölcsiségüknek az egyén szabadsága és boldogsága az alapja. A szex bármely formája elfogadottá válik, amennyiben minden érintett fél szabad akaratából beleegyezik az adott aktusba. A hatalmi struktúrák átalakulása és a szabad szex következtében a nemi erőszak is eltűnik.

A jövő társadalmának politikai berendezkedése az ésszerűségre és a felelőségteljes, szabad egyének szolgálatára alapul. A nemzetállamok helyett 40,000-50,000 négyzetkilométrnyi önkormányzó közigazgatási egységek lesznek. Ezekben a közigazgatási egységekben 80-100 fős, egyénileg 4-5 évre megválasztott emberekből álló népgyűlés gyakorolja a törvényalkotást és a felmerülő problémák megoldását. A népgyűlés tagjai választják meg a kormányzatot egyszerű többséggel, ugyanők az elnökséget minősített többséggel. 25-30 ilyen térségenként koordináló és összehangoló szerepű Térségek Tanácsa alakul, melyekbe a térségek elnökségeiből térségenként egy küldött a tanácstag. A térségek tanácsait összefogó, összehangoló szerv pedig a Világkormány lesz, amely persze nem abszolút hatalmi központ, hanem inkább diszpécserközpont lesz. A Világkormány tagjai a térségek tanácsai tagjaiból állnak, akik térségi tanácsonként 1 évent váltanak. Ezen kívül bármely két vagy több térség ettől függetlenül is társulhat. Erős helyi társadalom lesz, mivel a jövő embere felismeri, ha környezetével jót tesz, azzal önmagának is jót tesz. Természetesen nyitva áll a lehetőség az ettől eltérő lélekszámú és szerveződési létalapú államalakulatok - még a nemzetállamok - számára is. Az erőszakszervezetek átalakulnak elsősorban katasztrófavédelemmé. Mivel alapvető értékké lesz az együttmüködés képessége, egymás kölcsönös megbecsülése, nem lesznek háborúk. Bár a nacionalizmus mételye nem fertőzi mérgező elmevírusaival a jövő emberiségét, mégis felelősek - sőt igazán felelősek - tudnak lenni közvetlen környezetüket illetően a világpolgárok.

Eme társadalom értékrendje a humanizmuson nyugszik és fejlett az egészségkultúrájuk. Az emberek egymással és önmagukkal saját, belső meggyőződésükből cselekszik a jót, értetlenül állnak akkor, amikor egy-egy történelemkönyvben azt olvassák: az emberek isteneikért mindenféle áldozata képesek voltak, viszont egymást gyilkolászták, sokszor éppen isteneik nevében és védelmében. A biológiailag indokolt tabukon kívüli tabuk megszűnnek, a meztelen emberi test normálisnak számít. A gyerekeket 7-8 éves korukra önállóságra nevelik, hogyha lehet, ne legyenek feleslegesen mások terhére. A lányokat és a fiúkat egyformán nevelik, egyformán szabaddá és önállóvá. Mivel együttműködésre épül eme társadalom, olyan mint virtus eltűnik: eleinte saját egészségük érdekében hagyják a virtust hátra, majd teljes humanista meggyőződésükből. A nő- és a férfiideál is eme szellemiségben alakul: a vagány, határozott, kedves nők és nyílt szívű, megértő, segítő férfiak. Megszűnik olyan, mint "női munka" és "férfi munka", mindenki képessége és elhivatottsága szerint munkakörbe kerül, egyenlően elbírálva, akármely társadalmi nemhez tarozik. Az öltözködésben is első a praktikum: kényelmes, természetes alapanyagú ruházat, amely egészséges. Nem lesz külön női és férfi ruházat, hanem a ruházat is egyfajta önkifejeződési forma lesz, bár a ruházat elsődleges feladata az ember védelme lesz a természeti viszontagságokkal szemben. A praktikumból ered az is, hogy mondjuk +30-40°C körüli nyarakon a ruhátlanság lesz az általános. Persze ha valaki olyan munkakörbe kerül, hogy a testi épsége védelmében védőruhára szorul, a munkahelyén önmaga védelmére veszi fel azt.

Az oktatás és a tudomány fejlődése elsőrangú a társadalom kiteljesedésében. Az oktatás személyre szabott, szabad keretek között folyik, a tudomány eredményei megjelenésükkor bekerülnek automatikusan a tananyagba. Az oktatás azonban nem leterhelő, hanem mindenki számára fejlesztő lesz, a tananyag átlagos összmennyisége az i. sz. 2000 körüli skandináv országok tananyagmennyiségével lesz egyenlő. Az oktatásban elsőrangú szerepet kap a környezettudatos nevelés, az ismereteket gyakorlatiasan sajátítják el, a pedagógusok is inkább segítő, partneri módon adják át tudásukat. A tananyag egésze ingyen elérhetővé válik bárki számára a különféle kommunikációs hálózatokon. A felsőoktatás több szintű lesz minden szakma számára egyedien elbírálva a képzés formáját és tartalmát. A tudomány az ésszerűség mentén tevékenykedik és fejlődik, mivel addigra már semmilyen egyházi befolyás nem hátráltatja a tudományos-technológiai fejlődést. Az orvoslásban még az i. sz. 2000 körül gyógyíthatatlan betegségek gyógyíthatóvá válnak az újonnan keletkezett betegségekre is nagyon hamar meglesz a gyógymód, az energiaszektor átáll a környezetbarát energiaforrásokra, az emberek pedig környezetbarát energiaforrásokból nyerik a számukra szükséges energiát. A tudósok kutatási eredményeiket minél hamarabb közzéteszik, a világ tudósai minden szinten készségesen együttműködnek egymással, akárki is fedezett fel akármit, eredményei az egész világon befogadottá válnak.

A nagy társadalmi mobilitásnak köszönhetően nem ritka, hogy egymástól távoli helyeken született emberek társkapcsolatokat alakítanak ki akár egy harmadik helyen is, gyermekeiknek - akiknek nem mindig genetikailag ők a szüleik - igyekeznek tudásukat átadni, így 7-8 éves korára mindenki tud 2-3 nyelvet, felnőttkorban nem ritka, hogy valaki akár 10-20 nyelven is. Azok a nyelvek, melyeket maximum párezren beszéltek, kihaltak; a rokon nyelvek egymáshoz közelítenek, mind nyelvtanban, mind kiejtésben, úgy mint i. sz. 2000 körül a skandináv nyelvek, ahogy is a dán, a svéd és a norvég megérti egymást külön közvetítő nyelv segítsége nélkül. Mivel mindenki soknyelvű, olyan, mint nemzet, a történelem süllyesztőjébe kerül végérvényesen, a kultúrnyelveket az emberiség több okból azonban fenntartja: minél több nyelven tud az ember, annál több nézőpontból látja a világot; eredeti gondolatokat eredeti nyelven szeretnek olvasni, befogadni; az emberek egyszerűen örömüket lelik a sokféleségben, nem ritka, hogy egy-egy beszélgetésben is akár 8-10 nyelvet használnak, persze tolmács nélkül, mert az emberiség nagy többsége a legtöbb nyelvet valamilyen szinten érti. A tudomány és az irodalom minden akkor létező nyelven egyformán virágzik.

A zene szemléletében is más az alapelv, mint i. sz. 2005-ig. A "nagy elődök" túlzottan tisztelete eltűnik, a műveket a maguk komplexitásában értékelik, minél komplexebb a zene annál inkább komolyzene, sok olyan darab lesz könnyűzeneként értékelve, amely i. sz. 2005-ig a zeneszerző iránti túlzott tekintélytiszteletből eredően komolyzenének minősített. A harmóniarendszer is felszabadul: minden szabad a zenében, csak az egyén önkifejezése számít. A zenetanulásban is hatékonyabb a jövő népe: a hangszerekről, zeneelméletről való tudás dinamikusan fejlődik, a hangszerjátékmódok oktatásában azonnal befogadnak bármely működőképes ötletet függetlenül az azt javasló személyétől, csak a hatékonyság növelése a lényeg. Persze ezzel sok színpadias sallang eltűnik. Megjelennek a személyre szabott hangszerek, a zenei együttesek hangszerelésének csak az emberi kreativitás határa szabhat korlátokat. Szólóhangszer bármely hangszer lehet, sőt gyakori, hogy akár 5-6 hangszer egyenrangú a kisebb együttesekben, a hangszerek különálló szólamokat játszanak. Minden zenére nyitottak az emberek. Az, hogy mi számít jó zenének, az csak az egyén ízlésétől függ, nem a csoportszellemtől. Ugyanezek az elvek érvényesek a többi művészeti ágra is.

Összefoglalásul a jövő társadalma nyitott szellemiségű, a dolgokat a maguk értékén kezelő, humanista emberekből áll, akik mentesek minden vallásos és egyéb babonaságoktól, a világot a természettudomány eszközeivel vizsgálják és értelmezik, mindenkinek belső késztetése, hogy a Földünket élhető, tiszta környezetté tegye és megtartsa, a társadalom szervezésében az alá-fölérendeltségi struktúrákat felváltják a mellérendelő-együttműködők, a soknyelvűségükből eredően egyszerre többfajta gondolkodási rendszer birtokába jutnak, sikerorientáltak egy olyan szelelmiségen belül, amelyenaz egyéni sikerek összessége lesz a társadalmi-, sőt világsiker, megvalósul a megfelelő ember a megfelelő helyre, teljeskörű társadalmi (differenciáltan: mindenkinek szükségletei és egyénisége szerint) és jogegyenlőség lesz, a feminizmus és egyéb emberjogi mozgalmak célkitűzései megvalósulnak. Tehát szabadon fejlődő, dinamikus társadalom lesz.

10 komment

Címkék: politika feminizmus ateizmus társadalomfilozófia futurológia

A bejegyzés trackback címe:

http://peter-cs.blog.hu/api/trackback/id/tr69193153

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

Kárhozat 2007.10.12. 21:11:56

Tán betéptél?

Patesz 2007.10.13. 20:06:22

Eléggé utópisztikus elképzelés.Nem tudom miért kattogsz ezen a vallás-ateizmus témán,mintha a világ megrontója lenne.Nyílván egykoron a hatékony eszköze volt az emberek manipulálásának.De ma a világot alakító tényezőkre semmi hatása nincs.A Föld jelenlegi állapotához nem sok köze van a vallásnak.
Olyan emberek,csoportok munkája tette ilyenné akik kiléptek a túlvilági bűntetéstől való félelem bűvköréből,viszont nem tettek magukévá egy magasabb szintű erkölcsiséget.
Amit leírtál szép és jó.De alapvető feltétele,hogy minden ember egy bizonyos erkölcsi,szellemi szint birtokában legyen.Az erkölcsöt pedig nem lehet tanítani.Valaki vagy fogékony rá vagy nem.Az intelligencia méginkább velünk született. Képtelenség hogy emberek milliárdjait egy szintre hozzák anyagiakban és szellemiekben egyaránt.Pedig ennek a szép új világnak ez lenne az egyik feltétele.
A világot alakító erők amúgy sem ebbe az irányba haladnak.A féktelenség,az anyagi és szellemi javak végletekig való kiélése,felemésztése jellemzi őket.Pozitív fordulatnak pedig nem sok esélyét látom.
Szóval fájdalmasan elméleti mindez és az is marad.

darlan 2007.10.27. 14:24:55

Szerintem a demokrácia-vonalon belül gondolkodj el a közvetlen demokrácia lehetőségéről, azaz az emberek nem képviselőket (akiket majd korrumpálni lehet) választanak, hanem a tényleges döntésekre szavaznak. Tulajdonképpen sem a technikának, sem a kultúrának nem kell nagyon sokat fejlődnie a mostanihoz képest, hogy ez lehetséges legyen.

Patesz: "De ma a világot alakító tényezőkre semmi hatása nincs." (mármint a vallásnak) Dehogynem, ha nem is akkora, mint régen. Pl.: USA-ban az állam prominens képviselői minden alkalmat megragadnak, hogy reklámozzák a vallást, cserébe a papok, akiknek még mindig komoly tekintélyük van, rendszerkonform módon minősítenek. Ez nem olyan nagyon feltűnő, mert leginkább abból áll, hogy némely dolgokat nem említenek (a kapitalizmus igazságtalansága, hódító háborúk, titkos fogolytáborok, stb. Így az emberek azt hiszik, ezek a dolgok rendjén vannak.

Nálunk a Fidesz választási győzelmét sokan az egyházi támogatásnak tulajdonították, és magam is hallottam több vallásos embertől, hogy vallási okból szavazott oda.

Hiller Pista 2007.11.23. 15:15:52

Kedves liberális barátom cspéter, teccik amiket írsz, valódi elmebeteg vagy, de ezt ne bántásként éld meg! próbálj meg közösülni egy pónilóval (nem baj ha csödör) \\\"hiszen a mai feneketlen világban már csak a pétereknek és páloknak van helye\\\" (idézet a fesztelen tarkó c. méltán népszerű, tudományos verseskötetemből, gondolat kiadó op. 234/77 1999.) sokat hánytam miattad, bár tudnod kell ezt nem érted tettem! \\\"és magam is hallottam több vallásos embertől\\\" irod egy helyen, pedig írhattad volna azt is, hogy szereted ha egy nő tapossa heréidet! nincs baj péter! anyádat ismertem jól, talán már vannak fogai megint! te péter vonulj be a bükki nemzeti parkba remete-sárkánygyíknak, arra most novemberben tilalom van!szeretném ha végre befejeznéd a tányér tunkoló tanfolyamot és kedves édesapádat kiásnád a légo picéből! sándorklára meg pont olyan hülye picsa mint amilyen balfasz te vagy!
pista

ban 2008.03.27. 00:55:46

Kárhozat 2007.10.12. 21:11:56
Tán betéptél?

: DDDDDDDDDDDDD

minden bizonnyal.

ennél bénább jövőképet még nem olvastam.egy liberálisnak elképzelt műanyagtársadaLOM képe...
szörnyű.

katyussha 2008.11.19. 02:20:48

Szia!
Ne haragudj, de te ezt komolyan gondoltad?
...úgy értem, nagyon szép :)))), de egy ilyen társadalmat hogyan lehet hús-vér emberekből összerakni?

Csak néhány példa: szexualitás - attól, hogy a szexualitás minden önkéntes formája "szabad", még nem szűnik meg a nemi erőszak indítéka azokban, akik olyan partnert szemeltek ki, aki nem viszonozza vonzalmukat.
Ha belegondolsz, ma sem azok erőszakolnak meg egy nőt, akik egyébként titokban férfira vágynak igazából, csak nem merik mutatni...
Vagy: nyelvi sokszínűség - a kisgyerekekre valóban jól ragadnak a nyelvek, de az "öncélú" nyelvtanulással tudtommal legtöbbjük nem tud mit kezdeni. Ha egyik szülő sem beszéli elég magas szinten a másik anyanyelvét, ezért közvetítő nyelvként egy harmadikat használnak, akkor valóban előfordulhat, hogy három nyelv ragad rá valakire kisgyermek korában. A gyakorlatban viszont inkább az szokott történni, hogy egyik nyelv egyben a környezet nyelve is, ezt "rendesen" megtanulja, a másik viszont csak döcögősen megy, ha megy egyáltalán.
Mindezt az általad vizionált multikulturális társadalomra átültetve - szerintem az a legvalószínűbb, hogy ha a nyelvek nem különülnek el használat/funkció szerint (az egyik arra való hogy Apa megértse, a másik arra hogy Anya, a harmadik arra hogy mindkettő, a negyedik arra hogy a szomszédok is) mert mindenki mindet beszéli - akkor egyszerűen az összes nyelv egy nyelvvé fog szegény (?) gyerek fejében összeállni. Az ő gyerekeiről már nem is beszélve...
A nyelvek ugyanis egyébként sem alkotnak "szigorúan elkülönült" rendszereket az agyadban.
Ha volt már részed olyan soknyelvű társalgásban, amilyet vizionáltál, akkor bizonyára tudod, hogy ilyenkor az ember nem igazán tudatosan váltogatja a nyelveket. (Bár ismertem egy lányt, aki képes volt az anyjával görögül, a pasijával angolul és velem spanyolul beszélni "szimultán", viszont egy emberen belül ő sem nagyon bírt váltogatni, és fordítani meg végképp nem tudott). Hasonló nyelveket meg főleg nem - bár azok szerinted úgyis összenőnek.
Kreol nyelvek keletkezéséről mit tudsz?

Erről pedig: "mindenkinek belső késztetése, hogy a Földünket élhető, tiszta környezetté tegye és megtartsa" - játékelmélet, közlegelős példa?
Mit gondolsz, eddig miért nem volt "belső késztetése" mindenkinek, hogy Földünket...
Azért, mert egyenként mindenkinek az lenne a jó, ha a TÖBBIEKnek lenne ilyen belső késztetése... ő meg maradhatna a kényelemre, hasznora stb. ösztönző "belső késztetéseinél".
Ugyanúgy lehet csak ezt a környezetvédős késztetést létrehozni, ahogy a nemlopós, nemkartellezős, nemvérbosszútállós "késztetéseket": szankciókkal.
Fogadjunk, hogy olyanok a te ideális társadalmadban nincsenek.

Aztán, hogy az emberek önmagukkal és egymással saját, belső meggyőződésből cselekszik a jót...
Ezt már végképp nem tudom, hogy hogyan képzeled.
Csak nézz körül az ismerőseid között: mindenki úgy gondolja, hogy ő többé-kevésbé "jó". És hogy ő nem akar senkinek sem rosszat. Mégis hányszor sikerül...
Egyébként már volt egy társadalmi próbálkozás hasonló lózungokkal (különösen a "mindenki szükségletei szerint fogyaszt" kitétel rímelt nagyon), lehet sok mindent mondani, hogy miért nem működött, de egy biztos benne volt: nem vette tudomásul, hogy az ember olyan, amilyen, és nem lesz varázsütésre tökéletesen intelligens és erkölcsös. Nem lehet csak úgy a szőnyeg alá söpörni azokat a vonásainkat, amiket pl. az ateisták azzal magyaráznak, hogy az evolúció (esetenként irracionális) önzésre szelektált minket, a keresztyének meg azzal, hogy eredendően bűnösek vagyunk Ádám óta...

És egy aprócska szösszenet a végére, tényleg csak kötözködésnek: 30-40 fokban nem biztos, hogy a ruhátlanság a legkényelmesebb (ez pl. páratartalomtól függ) főleg, ha a rákkeltő sugárzást is figyelembe vesszük... (az nem jó válasz, hogy majd 250 faktoros naptejet használunk, mert az meg nem fér össze a Föld meg a környezet védelmére irányuló "belső késztetéssel"... :DDDDDDDDDDDD

Szép dolog az optimizmus, de azért van ennek egy határa.
Ugye, te milyen értelmetlennek tartod, ha valaki elhiszi a happy end-et, a Hófehérkét meg a menyországot?...

Suum Cuique · http://magyarkodo.blog.hu 2008.12.15. 19:25:58

Azért Marx és Lenin kolléga jobban leírta ugyanezt...

AAgyar 2013.06.23. 04:40:57

Ez igen... Szóval a jövő társadalma egy nagy híg "barna" fos lesz(gondolom a "mindenki keveredik mindenkivel" faktort is belevetted, az alapja a liberális nézeteknek, ebben az esetben viszont a domináns sötét bőrszín öröklődik.) Szeretnéd, hogy az egyéniség álljon a középpontban, mégis az embereket agyatlan "hippiknek" látod, nulla nemi identitással, nulla társadalmi identitással, tulajdonképpen identitások nélkül. Ráadásul még a problémás tizenéves kor előtt felnőtté nevelni egy gyermeket? Ezek után hogyan várhatod el, hogy egyénisége legyen? Ez egy kurva nagy paradoxon. Az egész irományod olyan, mintha egy szélső-liberális, agymosott óvódás ihletet kapott volna a Kommunista Kiáltvánnyal való ismerkedést követően. Borzalmas, ha ilyen világban kéne felnőnie a gyermekeimnek, akkor inkább nem gyártok egyet sem. Bár a mostani világrend sem sokkal jobb, de valamennyi öntudat még megmaradt....

U.I.: már a hangszerek is rasszisták?
U.I.VOL.2: most, akkor az 50 kilós nők is mehetnek 50 kilós cementes zsákot pakolni?

AAgyar 2013.06.23. 04:53:17

Ja, és még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy egy finom leves nem abból áll, hogy mindenfélét beledobálunk, jól elkeverjük, aztán várjuk a spanyolviaszt, hanem az alapanyagok megfelelő mennyiségű és MINŐSÉGŰ, időben eltérő hozzáadásával, megfűszerezve egy kis intelligenciával, létrehozunk valami fogyaszthatót. Remélem látod az összefüggéseket.

zriff 2013.11.16. 19:25:23

Ez az egész egy vicc, egy hülyeség. Az általad felvázolt jövőkép túl utópisztikus, túl valószerűtlen, olyan ami soha nem létezhet. Ennyit a valláskritikáról meg az ateizmusról. Ha te tényleg komolyan gondoltad ezt, akkor ironikusan egy irracionális vallási fanatikus vagy.